PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

KATALOG PRZEDMIOTÓW

 


Lista przedmiotów na kierunku Filologia - rok akademicki 2016/17

Plan studiów: IH/FR/2014-2017
Gramatyka kontrastywna francusko-polska (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Historia literatury francuskiej (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Historia literatury francuskiej (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 6)
Kompetencje społeczne-opcje ogólnouczelniane do wyboru: Kształtowanie twórczego rozwoju (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Kompetencje społeczne-opcje ogólnouczelniane do wyboru: Radzenie sobie ze stresem. Autopsychoterapia (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Kompetencje społeczne-opcje ogólnouczelniane do wyboru: Skuteczne komunikowanie i jego psychologiczne uwarunkowania (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Lektorat języka niemieckiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Lektorat języka rosyjskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Lektorat języka włoskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
PNJF-Gramatyka praktyczna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
PNJF-Gramatyka praktyczna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 6)
PNJF-Rozumienie tekstu czytanego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
PNJF-Wypowiedź pisemna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
PNJF-Wypowiedź pisemna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 6)
PNJF-Wypowiedź ustna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
PNJF-Wypowiedź ustna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 6)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 6)
Praktyka zawodowa (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Seminarium dyplomowe (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 5)
Seminarium dyplomowe (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017, sem. 6)

Plan studiów: IH/FR/2014-2017/specjalizacja: język francuski w administr. i przedsięb.
Język francuski i komunikacja w przedsiębiorstwie (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017/specjalizacja: język francuski w administr. i przedsięb., sem. 5)
Język francuski i komunikacja w przedsiębiorstwie (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017/specjalizacja: język francuski w administr. i przedsięb., sem. 6)
Język francuski w administracji (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017/specjalizacja: język francuski w administr. i przedsięb., sem. 5)
Korespondencja w przedsiębiorstwie i administracji (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017/specjalizacja: język francuski w administr. i przedsięb., sem. 6)
Tłumaczenie pragmatyczne (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2014-2017/specjalizacja: język francuski w administr. i przedsięb., sem. 6)

Plan studiów: IH/FR/2015-2018
Gramatyka opisowa języka francuskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
Historia Francji (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
Historia języka francuskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
Historia literatury francuskiej (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
Historia literatury francuskiej (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
Lektorat języka niemieckiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
Lektorat języka niemieckiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
Lektorat języka rosyjskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
Lektorat języka rosyjskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
Lektorat języka włoskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
Lektorat języka włoskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
PNJF-Gramatyka praktyczna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
PNJF-Gramatyka praktyczna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
PNJF-Rozumienie tekstu czytanego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
PNJF-Rozumienie ze słuchu (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
PNJF-Słownictwo (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
PNJF-Słownictwo (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
PNJF-Sprawności zintegrowane (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
PNJF-Sprawności zintegrowane (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
PNJF-Wypowiedź pisemna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
PNJF-Wypowiedź pisemna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
PNJF-Wypowiedź ustna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
PNJF-Wypowiedź ustna (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 4)
Wiedza o akwizycji i nauce języków (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018, sem. 3)

Plan studiów: IH/FR/2015-2018/specjalizacja: język francuski w administracji i przedsiębiorst.
Analiza tekstów użytkowych administracyjnych i handlowych (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018/specjalizacja: język francuski w administracji i przedsiębiorst., sem. 4)
Język francuski w administracji (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018/specjalizacja: język francuski w administracji i przedsiębiorst., sem. 4)
Język francuski w pracy biurowej (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018/specjalizacja: język francuski w administracji i przedsiębiorst., sem. 3)

Plan studiów: IH/FR/2015-2018/specjalizacja: język francuski w turystyce i hotelarstwie
Francja i Polska-regiony turystyczne (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018/specjalizacja: język francuski w turystyce i hotelarstwie, sem. 3)
Język francuski w turystyce i hotelarstwie (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018/specjalizacja: język francuski w turystyce i hotelarstwie, sem. 4)
Kultura krajów francuskiego obszaru językowego (studia: stacjonarne, plan: IH/FR/2015-2018/specjalizacja: język francuski w turystyce i hotelarstwie, sem. 4)