PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

KATALOG PRZEDMIOTÓW

 


Lista przedmiotów na kierunku Filologia - rok akademicki 2016/17

Plan studiów: IH/FG/2014-2017
Kompetencje społeczne-opcje ogólnouczelniane do wyboru: Kształtowanie twórczego rozwoju (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
Kompetencje społeczne-opcje ogólnouczelniane do wyboru: Radzenie sobie ze stresem. Autopsychoterapia (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
Kompetencje społeczne-opcje ogólnouczelniane do wyboru: Skuteczne komunikowanie i jego psychologiczne uwarunkowania (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
Lektorat języka szwedzkiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 6)
Praktyka zawodowa (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
Seminarium dyplomowe (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 5)
Seminarium dyplomowe (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 6)
Własna firma-zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 6)
Wprowadzenie na rynek pracy (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017, sem. 6)

Plan studiów: IH/FG/2014-2017/ biznes
Język niemiecki w usługach (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017/ biznes, sem. 5)
Polska i kraje niemieckojęzyczne w promocji, w mediach i w przestrzeni społecznej: kultura i wiodące marki (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017/ biznes, sem. 6)
Tłumaczenie tekstów specjalistycznych i użytkowych: teksty z zakresu prawa i ekonomii (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017/ biznes, sem. 6)
Werbalne techniki prezentacji w biznesie (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2014-2017/ biznes, sem. 5)

Plan studiów: IH/FG/2015-2018
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 4)
Gramatyka opisowa języka niemieckiego II - składnia (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 3)
Historia i kultura krajów niemieckiego obszaru językowego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 3)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 3)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 4)
Lektorat języka szwedzkiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 3)
Lektorat języka szwedzkiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 4)
Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 3)
Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 4)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 3)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 4)
Wprowadzenie do teorii i praktyki tłumaczeń (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018, sem. 4)

Plan studiów: IH/FG/2015-2018/specjalizacja: język niemiecki w biznesie
Język niemiecki biznesu (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018/specjalizacja: język niemiecki w biznesie, sem. 3)
Korespondencja niemieckojęzyczna w biznesie (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018/specjalizacja: język niemiecki w biznesie, sem. 4)
Podstawy rachunkowości (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2015-2018/specjalizacja: język niemiecki w biznesie, sem. 4)

Plan studiów: IH/FG/2016-2019
Gramatyka opisowa języka niemieckiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Gramatyka opisowa języka niemieckiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 2)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 2)
Lektorat języka szwedzkiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 2)
Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 2)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 2)
Szkolenie BHP (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Szkolenie biblioteczne (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Technologia informacyjna - opcje: Arkusz kalkulacyjny (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Technologia informacyjna - opcje: Edytor tekstu (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Wiedza o akwizycji i nauce języków (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 2)
Wstęp do językoznawstwa z elementami historii języka niemieckiego (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Wstęp do literaturoznawstwa (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Wychowanie fizyczne (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 1)
Wychowanie fizyczne (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 2)
Zasady udzielania pierwszej pomocy (studia: stacjonarne, plan: IH/FG/2016-2019, sem. 2)