PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

KATALOG PRZEDMIOTÓW

 


Lista przedmiotów na kierunku Chemia - rok akademicki 2016/17

Plan studiów: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY
BHP i ergonomia (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Chemia analityczna I (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Chemia analityczna I (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Chemia analityczna II (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Chemia nieorganiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Chemia organiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Chemia środowiska (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Chemia środowiska (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Chemia zjawisk przyrodniczych - konwersatorium (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Fizyka (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Fizyka (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Informatyka (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Konwersatorium z fizyki (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Matematyka (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Matematyka (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Podstawy chemii (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Przemysł chemiczny w okręgu tarnowskim (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)
Szkolenie biblioteczne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Wychowanie fizyczne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 1)
Wychowanie fizyczne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/CHM/RCH/CHŻ/CHS/2016/2017 WSPÓLNY, sem. 2)

Plan studiów: IMP/CH/S/2014-2017
Aparatura i inżynieria chemiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Basic organic chem. in English (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Biochemia i biologia (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Chemia po angielsku (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Chemia polimerów (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Chemiczne podstawy biotechnologii przemysłowej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Chromatografia (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Degradacja materiałów polimerowych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Elementy chemii nanomateriałów i nanotechnologii (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Fizykochemiczne metody charakteryzacji polimerów (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Gospodarka odpadami chemicznymi (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Kataliza chemiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Kataliza śœrodowiskowa (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Nowe materiały (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Ochrona własności intelektualnej z elementami przedsiębiorczości (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Polimery koordynacyjne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Praca dyplomowa (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Pracownia dyplomowa (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Seminarium dyplomowe (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Spektroskopia molekularna w zastosowaniu do chemii materiałów (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Spektroskopia molekularna w zielonej chemii (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Technologia chemiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Technologia polimerów (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Technologie zielonej chemii (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Toksykologia (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Tworzywa sztuczne - zasady utylizacji i recyklingu (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Wprowadzenie na rynek pracy (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)
Zasady funkcjonowania przedsiębiorców oraz ochrona dóbr intelektualnych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 5)
Związki fluoroorganiczne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2014-2017, sem. 6)

Plan studiów: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA
Analityczne metody instrumentalne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Analityczne metody instrumentalne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Biomateriały - wł. i zast. w medycynie (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Chemia analityczna II (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Chemia fizyczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Chemia fizyczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Chemia koordynacyjna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Chemia materiałów (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Chemia nieorganiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Chemia nieorganiczna w projektowaniu leków, odżywek i kosmetyków cz. I (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Chemia organiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Chemia organiczna w projektowaniu leków (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Chemia teoretyczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Chemiczna charakterystyka surowców kosmetycznych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Fizyka medyczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Fizykochemiczne metody oznaczania środków bioaktywnych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Praktyka zawodowa (4 tygodnie) (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 4)
Syntezy środków leczniczych i kosmetycznych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Wprowadzenie do chemii medycznej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)
Zastosowania lekkiej technologii organicznej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA MEDYCZNA, sem. 3)

Plan studiów: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA
Analityczne metody instrumentalne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Analityczne metody instrumentalne (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Biomateriały - wł. i zast. w medycynie (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Chemia analityczna II (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Chemia fizyczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Chemia fizyczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Chemia koordynacyjna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Chemia materiałów (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Chemia nieorganiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Chemia organiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Chemia teoretyczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Chemia żywności (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Chemiczne dodatki do żywności (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Chemiczne źródła i magazyny energii (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Konwersatorium z chemii fizycznej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Konwersatorium z chemii organicznej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Lektorat języka angielskiego (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Metale przejściowe w środowisku (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)
Metody radiochemiczne w analizie chemicznej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Podstawy fotochemii (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 3)
Praktyka zawodowa (4 tygodnie) (studia: stacjonarne, plan: IMP/CH/S/2015-2018 CHEMIA STOSOWANA, sem. 4)

Plan studiów: IMP/CHMED./S/2014-2017
Aparatura i inżynieria chemiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Biochemia i biologia (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Biochemiczne mechanizmy działania leków (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Biospektroskopia (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Chemia nieorganiczna w projektowaniu leków, odżywek i kosmetyków (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Chemia polimerów (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Chemiczne podstawy biotechnologii przemysłowej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Komputerowo wspomagane projektowanie nowych leków (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Metale w środowisku i układach biologicznych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Nanocząstki - synteza, właściwości i zastosowania w medycynie (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Ochrona własności intelektualnej z elementami przedsiębiorczości (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Podstawy immunologii i mikrobiologii medycznej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Polimery do zastosowań biomedycznych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Praca dyplomowa (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Pracownia dyplomowa (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Radioizotopy - wł. i zastosowanie w medycynie (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Seminarium dyplomowe (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Technologia chemiczna (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Technologie zielonej chemii (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Toksykologia (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Wprowadzenie do analizy i technologii wyrobów kosmetycznych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Wprowadzenie na rynek pracy (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 6)
Wstęp do modelowania molekularnego metodami chemii kwantowej (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)
Zasady funkcjonowania przedsiębiorców oraz ochrona dóbr intelektualnych (studia: stacjonarne, plan: IMP/CHMED./S/2014-2017, sem. 5)