Zajęcia

I rok (rok akademicki 2009/2010)

semestr zimowy

Program wyrównawczy z chemii - ćwiczenia - podział na grupy
 • Prowadzący: mgr Agata Lada

Język angielski -podział na grupy

 • Lektor: mgr Lesław Smutek

semestr letni

Program wyrównawczy z chemii - ćwiczenia - podział na grupy

 • Prowadzący: dr Małgorzata Martowicz

Fizjologia skóry - wykład

 • Prowadzący: dr Dariusz Latowski

Język angielski -podział na grupy

 • Lektor: mgr Lesław Smutek


II rok (rok akademicki 2010/2011)

semestr zimowy

Harmonogram zajęć dla II roku Chemii Stosowanej - semestr zimowy

(na harmonogramie kolorem pomarańczowym oznaczono zajęcia realizowane w ramach PUK Chemi@ PLUS)

Charakterystyka surowców kosmetycznych - wykład

 • Prowadzący: dr Jarosław Wilamowski
 •                       dr Małgorzata Martowicz

Wprowadzenie do analizy i technologii wyrobów kosmetycznych - wykład

 • Prowadzący: dr Tadeusz Bieszczad
 •                       dr Andrzej Kochanowski

                        dr Joanna Kowal

                        dr Dariusz Latowski

Język angielski - podział na grupy

 • Lektor: mgr Lesław Smutek
 •               mgr Bożena Węgiel


semestr letni

Harmonogram zajęć dla II roku Chemii Stosowanej - semestr letni

(na harmonogramie kolorem pomarańczowym oznaczono zajęcia realizowane w ramach PUK Chemi@ PLUS)

Wprowadzenie do analizy i technologii wyrobów kosmetycznych - laboratorium - podział na grupy

 • Prowadzący: dr Tadeusz Bieszczad
 •                       dr Andrzej Kochanowski

                        dr Joanna Kowal

                        dr Dariusz Latowski

                        dr inż. Jerzy Nosek

Język angielski - lektorat - podział na grupy

 • Lektor: mgr Lesław Smutek
 •               mgr Bożena Węgiel

Język angielski - konwersacje

 • Lektor: mgr Lesław Smutek (grupa FCE)
 •               mgr Bożena Węgiel (grupa PET + grupa KET)III rok (rok akademicki 2011/2012)

semestr zimowy

Harmonogram zajęć dla III roku Chemii Stosowanej - semestr zimowy

(na harmonogramie kolorem pomarańczowym oznaczono zajęcia realizowane w ramach PUK Chemi@ PLUS)

Marketing wyrobów kosmetycznych - wykład

 • Prowadzący: dr Tomasz Sikora

Język angielski - podział na grupy

 • Lektor: mgr Anna Stefanowicz - Kocoł
 •               mgr Lesław Smutek


semestr letni

Harmonogram zajęć dla III roku Chemii Stosowanej - semestr letni

(na harmonogramie kolorem pomarańczowym oznaczono zajęcia realizowane w ramach PUK Chemi@ PLUS)

Język angielski - podział na grupy

 • Lektor: mgr Anna Stefanowicz - Kocoł
 •               mgr Lesław Smutek