Stypendia

Stypendia za wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego PUK Chemia@ PLUS

Zasady i kryteria przyznawania stypendiów w ramach realizowanego programu określa:
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach kształcenia zamawianego

Ogłoszenie o konkursie

Druk wniosku

Druk oświadczenia


Przyznane stypendia:

I rok, I semestr - 25 studentów

I rok, II semestr - 23 studentów

II rok, I semestr - 16 studentów

II rok, II semestr -

III rok, I semestr -