Zakupy


W ramach kierunku zamawianego PUK Chemi@ PLUS zrealizowano następujące zakupy:

Literatura fachowa - dostępna w Bibliotece PWSZ w Tarnowie

- literatura polskojęzyczna z zakresu chemii kosmetycznej

1. „Kosmetologia i farmakologia skóry” - Marie-Claude Martini
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, wyd. 1 – 4 egzemplarze

2. „Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii tom 1” – Ryszard Glinka, Marzena Glinka
Łódź 2008, wyd. 2 rozszerzone - 4 egzemplarze


3. „Surowce kosmetyczne i ich składniki. Część teoretyczna i ćwiczenia laboratoryjne” – Agata Jabłońska-Trypuć, Romuald Czerpak
MedPharm, Wrocław 2008, wyd. 1 – 4 egzemplarze


4. „Chemia kosmetyczna. Ćwiczenia laboratoryjne” - Karol Kacprzak, Krystyna Gawrońska
UAM, Warszawa 2008, wyd. 1 – 2 egzemplarze

5. „Chemia piękna”- Marcin Molski
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, wyd. 2 – 3 egzemplarze

6. „O materiałach - ich właściwościach i wykorzystaniu oraz o przyjaznym współżyciu człowieka z otoczeniem” - Kazimierz B. Starowieyski
Wydawca: WSZKiPZ Warszawa 2010, wyd. 1 – 4 egzemplarze

7. „Sensoryka i podstawy perfumerii" - Agata Jabłońska-Trypuć, Ryszard Farbiszewski
MedPharm, Wrocław 2008, wyd. 1 – 2 egzemplarze

8. „Chemia kosmetyków - Surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów"- Alicja Marzec
Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2009, wyd. 3 – 2 egzemplarze

9. „Dezodoranty i antyperspiranty"- A. Frydrych
Polska 2010 – 2 egzemplarze

10. „Kosmetyka - przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych"- E. Fink
MedPharm 2011 – 2 egzemplarze

11. „Leksykon surowców kosmetycznych"- Jacek Arct
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010 – 1 egzemplarz, 2011 - 2 egzemplarze,

12. „Pilingi chemiczne"- M. Rubin
Elsevier Urban & Partner 2008 – 1 egzemplarz

13. „Chemia nowoczesnych kosmetyków: substancje aktywne w nowoczesnych preparatach i zabiegach kosmetycznych"- Alicja Marzec
Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2010 – 2 egzemplarze

14. „Paradoks trucizn : substancje chemiczne przyjazne i wrogie"- John Timbrell
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2010 – 3 egzemplarze

15. „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych"- Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 – 4 egzemplarze

16. „Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i Unii Europejskiej "- Ewa Starzyk, Paulina Zachwieja
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, 2010– 2 egzemplarze

17. Archiwalne numery czasopisma „Wiadomości Polskiego Towarzystwa Kosmetologów"
      1/2008 - 4/2008
      1/2009 - 4/2009
      1/2010 - 4/2010

- literatura anglojęzyczna

1. „Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry." Sixth Edition - John McMurry, Mary Castellion, David S. Ballantine, Carl A. Hoeger, Virginia E. Peterson
Pearson Prentice Hall 2010

2. „Organic Chemistry." Seventh Edition – L. G. Wade, JR.
Pearson Prentice Hall 2010


3. „Introduction to Materials Science for Engineers.” Seventh Edition – James F. Shackelford
Pearson Prentice Hall 2009


4. „Chemistry of the Environmental” - David E. Newton
Checkmark Books, An imprint of Infobase Publishing 2008

5. „Elements of Environmental Chemistry” - Ronald A. Hites
Wiley - VCH Verlag GmbH&Co. KGaA 2007

6. „Fundamentals of Materials Science and Engineering” An integrated approach. Third edition. International Student version – William D. Callister, JR., David G. Rethwisch
John Wiley and Sons Inc. 2008


7. „Environmental Chemistry. A global perspective.” Second Edition – Gary W. vanLoon and Stephen J. Duffy
Oxford University Press 2008


8. „Chemistry for Changing Times.” Twelfth Edition – John W. Hill, Terry W. McCreary, Doris K. Kolb
Pearson Prentice Hall 2010


9. „Spectacular Chemical Experiments" – Herbert W. Roesky
Foreword by George A. Olah. Wiley – VCH Verlag GmbH&Co.KGaA 2007


10. „Classic Chemistry Demonstrations.” One hundred tried and tested experiments. – Compiled by Ted Lister
The Royal Society of Chemistry 1995


11. „Nano. The essentials.” Understanding Nanoscience and Nanotechnology – T. Pradeep
Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited 2007


12. „Chemical Curiosities”. Spectacular Experiments and Inspired Quotes with a Foreword by Roald Hoffmann – Herbert Roesky, Klaus Möckel
VCH 2003


13. „Alchemy and Alchemists – Sean Martin
Chartwell Books Inc. 2006


14. „Beginning cosmetic chemistry" Third Edition, Woorking & study guide – Randy Schueller & Perry Romanowski with Caroline Skaret
Allured Publishing Corporation 2009


15. „Chemical magic" Second Edition – Leonard A. Ford, revised by E. Winston Grundmeier
Dover Publications, Inc. New York 1993


Podręczniki do nauki języka angielskiego - zestawy przekazane studentom

1. Antonia Clare, JJ Wilson Total English Int SB (DVD) – Pearson Longman, 2009 - 43 egzemplarze

2. Antonia Clare, JJ Wilson Total English Int WB no key (CD ROM) – Pearson Longman, 2009 - 43 egzemplarze

3. Sheila Dignen, Brigit Viney, Steve Elsworth, Elaine Walker Grammar Practice Int SB Key (CD ROM) – Pearson Longman, 2009 - 43 egzemplarze

4. Richard Acklam, Araminta Crace Total English Pre-Int SB (DVD) – Pearson Longman, 2009 - 17 egzemplarzy

5. Antonia Clare, JJ Wilson Total English Pre-Int WB no key (CD ROM) – Pearson Longman, 2009 - 17 egzemplarzy

6. Gill Holey, Vicki anderson, Rob Metcalfe, Steve Elsworth, Elaine Walker Grammar Practice Pre-Int SB Key (CD ROM) – Pearson Longman, 2009 - 17 egzemplarzy


Sprzęt laboratoryjny

1. Mieszadło ultradźwiękowe: SONOPLUS 2070

Urządzenie do wytwarzania emulsji i mikroemulsji stanowiących bazę przy otrzymywaniu preparatów kosmetycznych i produktów chemii gospodarczej.

2. Zestaw do pomiarów elektrochemicznych: Titroline Alpha Plus

Urządzenie umożliwiające pomiary różnymi technikami elektrochemicznymi. Wykorzystywane m.in. do ilościowej analizy metodami miareczkowania kompleksometrycznego i strąceniowego zawartości jonów w kosmetykach oraz do potencjometrycznego wyznaczania stałych dysocjacji -hydroksykwasów (kwasów owocowych) będących komponentami wyrobów kosmetycznych.

3. Spektrometr FT-IR Nicolet iS5 wraz z wyposażeniem dodatkowym
Wyposażenie dodatkowe:

  • Przystawka do pomiarów transmisyjnych
  • Jednoodbiciowa przystawka ATR z kryształem diamentowym
  • 10-odbiciowa horyzontalna przystawka ATR (HATR) z wymiennymi płytkami z kryształami ZnSe, w oprawce z wgłębieniem do pomiaru cieczy i w oprawce płaskiej do pomiaru próbek dociśniętych do kryształu
  • Wyposażenie do pomiarów próbek w postaci pastylek KBr obejmujące: - prasę hydrauliczną, - pastylkarkę 13 mm, - uchwyt do pastylek, - moździerz agatowy 65 mm z pistlem
  • Zestaw akcesoriów do pomiarów widm cieczy, past i gazów: - kuweta cieczowa z okienkami z KBr, - kuweta gazowa, - uchwyt do płytek solnych do pomiarów widm cieczy i past metodą filmu kapilarnego - zestaw płytek z NaCl
  • Zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem Windows 7 Professional (PL), , monitor 19 LCD, drukarka laserowa monochromatyczna klasy Lexmark E260dn


Programy użytkowe

1. Program do obróbki dźwięku Adobe Audition 3 [Win] LIC + Nero Multimedia Suite 10; PL

Zakup był niezbędny do realizacji zadania w ramach projektu, polegającego na e-learningowym wspomaganiu w nauczanu branżowego języka angielskiego "English in Chemistry"


2. Program do obróbki grafiki Adobe Creative Suite 5 Master Collection PL

Zakup był niezbędny do realizacji zadania w ramach projektu, polegającego na e-learningowym wspomaganiu w nauczanu branżowego języka angielskiego "English in Chemistry"

Zestaw multimedialny

Zakupiono dwa zestawy multimedialne na które składają się: laptop i rzutnik multimedialny