O programie


- Cel projektu
- Działania
- Zakupy zrealizowane w ramach projektu

Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 do roku 2011/2012 kierunek Chemia realizowany będzie jako kierunek zamawiany.

Wniosek na realizację projektu o nazwie Program Uatrakcyjnienia Kształcenia (PUK) z pakietem językowym „PUK Chemi@ PLUS” zgłoszony został w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs ogłoszono pod nazwą „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” w ramach Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Po merytorycznej ocenie ekspertów projekt ten został oceniony pozytywnie i skierowany do realizacji a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło środki na jego sfinansowanie.

Ostatecznie ogłoszono listę rankingową wniosków o dofinansowanie kształcenia na tzw. kierunkach zamawianych. W klasyfikacji punktowej w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt „PUK Chemi@ PLUS” został sklasyfikowany na 29. miejscu spośród 59. pozytywnie rozpatrzonych wniosków i 163. nadesłanych przez polskie uczelnie.