Kontakt

Koordynator merytoryczny projektu:

dr hab. Agnieszka Pattek – Janczyk, prof. PWSZ
e-mail: patjan@chemia.uj.edu.pl

Koordynator organizacyjny projektu:

mgr Iwona Karoń
e-mail: i_karon@pwsztar.edu.pl

Obsługa administracyjna:

mgr Marta Petelicka
e-mail: lab_chem@pwsztar.edu.pl
bud. B, pok. 016

Szczegółowych informacji w zakresie kształcenia zamawianego udziela sekretariat:
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
tel. (014) 631 6529 lub (014) 631 6530
email: imp@pwsztar.edu.pl
http: http://www.pwsztar.edu.pl