Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów II roku studiów stacjonarnych
Dodane przez mmartowicz dnia Wrzesień 17 2010 15:16:00
Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów II roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 na kierunku zamawianym – Chemia
Treść rozszerzona
Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów II roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 na kierunku zamawianym – Chemia
Student, który przystępuje do konkursu pobiera i składa wniosek oraz oświadczenie (opatrzone kolorowym logo) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziale Pomocy Materialnej (pok. 030 - Pawilon A). Student może także złożyć wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego).
Wniosek oraz oświadczenie należy złożyć w terminie 4 – 13 października 2010 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w oparciu o średnią ocen uzyskaną z egzaminów i zaliczeń na I roku studiów w roku akademickim 2009/2010.
Regulamin przyznawania stypendium oraz druki wniosku i oświadczenia znajdują się w zakładce „Dla studentów” pod hasłem „stypendia”.