Egzamin zewnętrzny z języka angielskiego

NewsyW dniu 4 czerwca 2011 roku zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny z języka angielskiego dla grup:
- PET (egzamin pisemny: 9.00 – 12.30, sala C06; egzamin ustny: 13.30 – 20.30, sale A221, A222, A223),
- KET (egzamin pisemny: 13.00 – 15.00, sala C206; egzamin ustny: 8.00 – 12.30, sale A221, A222, A223).