Zapraszamy do korzystania z literatury fachowej

NewsyZapraszamy do korzystania z literatury fachowej polskojęzycznej z zakresu chemii kosmetycznej jak również anglojęzycznej z zakresu chemii. Literatura ta zakupiona w ramach projektu „PUK Chemi@ PLUS” dostępna jest w Bibliotece PWSZ w Tarnowie. Pełny wykaz literatury znajduje się w zakładce „O projekcie” pod hasłem „zakupy”. Jednocześnie informujemy, że na bieżąco literatura ta będzie uzupełniana.