Płatne, trzymiesięczne staże

NewsyOsoby zainteresowane odbyciem płatnego, trzymiesięcznego stażu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem programu stażowego oraz złożenie wypełnionego Kwestionariusza studenta w Biurze Karier i Projektów (budynek B, pokój 102).

Kwestionariusze przyjmowane będą do dnia 15. marca 2012 r.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin programu stażowego

Kwestionariusz studenta

Kalendarz programu stażowego