Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów III roku studiów stacjonarnych

NewsyKonkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów III roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 na kierunku zamawianym – Chemia
Student, który przystępuje do konkursu pobiera i składa wniosek oraz oświadczenie (opatrzone kolorowym logo) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziale Pomocy Materialnej (pok. 030 - Pawilon A). Student może także złożyć wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego).
Wniosek oraz oświadczenie należy złożyć w terminie 3 – 13 października 2011 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w oparciu o średnią ocen uzyskaną z egzaminów i zaliczeń na II roku studiów w roku akademickim 2010/2011.
Regulamin przyznawania stypendium oraz druki wniosku i oświadczenia znajdują się w zakładce „Dla studentów” pod hasłem „stypendia”.