Egzamin wewnętrzny z języka angielskiego specjalistycznego

NewsyW dniu 23 czerwca 2012 roku zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny z języka angielskiego specjalistycznego.
Grupy mgr L. Smutka: godz. 10.30 – 12.00, sala A343;
Grupy mgr A. Stefanowicz-Kocoł: godz. 13.30 – 15.00, sala A343.

Płatne, trzymiesięczne staże

NewsyOsoby zainteresowane odbyciem płatnego, trzymiesięcznego stażu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem programu stażowego oraz złożenie wypełnionego Kwestionariusza studenta w Biurze Karier i Projektów (budynek B, pokój 102).

Kwestionariusze przyjmowane będą do dnia 15. marca 2012 r.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin programu stażowego

Kwestionariusz studenta

Kalendarz programu stażowego

Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów III roku studiów stacjonarnych

NewsyKonkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów III roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 na kierunku zamawianym – Chemia

Egzamin zewnętrzny z języka angielskiego dla grupy FCE

NewsyW dniu 11 czerwca 2011 roku zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny z języka angielskiego dla grupy FCE.
Egzamin pisemny: 8.00 – 15.00, sala C06;
Egzamin ustny: 15.30 – 20.30, sale A221, A222, A223.

Egzamin zewnętrzny z języka angielskiego

NewsyW dniu 4 czerwca 2011 roku zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny z języka angielskiego dla grup:
- PET (egzamin pisemny: 9.00 – 12.30, sala C06; egzamin ustny: 13.30 – 20.30, sale A221, A222, A223),
- KET (egzamin pisemny: 13.00 – 15.00, sala C206; egzamin ustny: 8.00 – 12.30, sale A221, A222, A223).

Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów II roku studiów stacjonarnych

NewsyKonkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów II roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 na kierunku zamawianym – Chemia

Zapraszamy do korzystania z literatury fachowej

NewsyZapraszamy do korzystania z literatury fachowej polskojęzycznej z zakresu chemii kosmetycznej jak również anglojęzycznej z zakresu chemii. Literatura ta zakupiona w ramach projektu „PUK Chemi@ PLUS” dostępna jest w Bibliotece PWSZ w Tarnowie. Pełny wykaz literatury znajduje się w zakładce „O projekcie” pod hasłem „zakupy”. Jednocześnie informujemy, że na bieżąco literatura ta będzie uzupełniana.

Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku II semestru

NewsyKonkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku II semestru (letniego) studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 na kierunku zamawianym Chemia

Zapraszamy do korzystania z Platformy Edukacyjnej PWSZ w Tarnowie!

NewsyZapraszamy do korzystania z Platformy Edukacyjnej PWSZ w Tarnowie! Aby zarejestrować się na Platformie student musi posiadać konto pocztowe w którejś z (sub)domen Uczelni (pwsztar.edu.pl, student.pwsztar.edu.pl, etc.). Jeżeli nie posiada takowego konta powinien odwiedzić stronę http://essk.pwsztar.edu.pl oraz zapoznać się z instrukcją http://pe.pwsztar.edu.pl/rejestracja.pdf

Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku I semestru

NewsyKonkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku I semestru (zimowego) studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 na kierunku zamawianym Chemia